Design suuntautunut pedagogiikka

design-suuntautunut-pedagogiikka

Design suuntautuneen pedagogiikan suomalaiset juuret ovat Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksella. Professori Jorma Enkenberg on kehittänyt pedagogiikkaa yhdessä kasvatustieteen tohtorin Henriikka Vartiaisen kanssa. Mukana kehittelyssä on ollut myös Suomen Metsäyhdistys.

Koulutuksen tavoitteena on opettaa uusi motivoiva ja innostava oppimismenetelmä, joka perustuu lasten tai oppilaiden omiin kysymyksiin. Menetelmä opettaa kuuntelemaan lasta ja antaa avaimia osallisuuden toteuttamiseen. Osallisuutensa kautta lapsi tai nuori kokee onnistumista ja voimaantumista. Oppimisprosessi etenee ohjatusti yhdessä tutkien, pohtien ja ihmetellen.

Design suuntautuneen pedagogiikan menetelmä sopii erinomaisesti niin esi- ja perusopetukseen kuin  sovellettavaksi myös varhaiskasvatukseen. Koulutuksessa opit menetelmän valtakunnallisten opetussuunnitelmien 2014 laaja-alaisen oppimiskokonaisuuden toteuttamiseen ilmiölähtöisesti.

Koulutuksessa perehdytään menetelmän teoriataustaan ja tehdään omat harjoitustutkimukset. Koulutuksessa tarvitaan säänmukainen ulkovaatetus, sillä tutkimuskohteena voi käyttää myös lähimaastoa. Tutkimusten tekemiseen ja raportointiin käytetään myös kameraa ja tietokonetta tai tablettia, joten mahdollisuuksien mukaan varaa mukaan myös nämä laitteet.

Tilattavissa seuraavia koulutuksia:

Opettajakurssi – kaksi päivää

  • Kurssin jälkeen osaat käyttää menetelmää ja soveltaa sitä omaan ryhmään

Työpaja ja teoriapaketti – 4 x 45min

  • Saat käsityksen siitä mitä pedagogiikka on, ei sisällä omaa harjoitusta pedagogiikan käyttämiseen.