Keski-Suomen Ely-keskus

Kelo-concept koulutuspalveluiden nettisivut on toteutettu Keski -Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tuella. Tuki on kohdennettu Vuosi metsässä -materiaalin julkistamiseen nettisivuilla. 

Opettajamateriaalin sisältö painottuu konkreettiseen ympäristökasvatukseen alle kouluikäisten ja alkuopetusikäisten lasten kanssa käyttäen esimerkkeinä ns. metsäryhmien toimintavuotta.