Kirjat ja materiaalia

pienia-puroja

Pieniä puroja

Pieniä puroja (Lasten Keskus, 2011) on kirja kasvattajalle, joka haluaa rakentaa kestävää tulevaisuutta. Kestävä kehitys mielletään usein osaksi ympäristökasvatusta, mutta laajemman näkökulman mukaan se voi olla niin ekologista, taloudellista, sosiaalista kuin kulttuurista toimintaa, jolla pyritään hyvään elämään nyt ja tulevaisuudessa.

Kirjassa esitellään kestävän kehityksen eri alueet ja liitetään ne toimintaan alle kouluikäisten ja alkuopetusikäisten lasten kanssa. Kirja tarjoaa kasvattajalle näkökulmia ja pohjatietoa kestävän kehityksen eri ulottuvuuksista sekä esittelee pedagogisia menetelmiä kestävän kehityksen kasvatukseen. Havainnolliset projektikuvaukset antavat lukijalle ideoita pitkäjänteiseen työhön kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Pieniä puroja kannustaa antamaan lapselle mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua omaa elämäänsä ja yhteisöään koskeviin päätöksiin, ja näin kokea osallisuutta.


iloa-ja-ihmettelya

Iloa ja ihmettelyä

Lähtökohta Iloa ja ihmettelyä – kirjalle (PS- kustannus 2014) oli kirjoittaa oppikirja ympäristökasvatuksen merkityksestä varhaislapsuudessa alan opiskelijoille. Kirjaan haluttiin sekä teoriaa että työkaluja ammattilaisille. Lopullisessa muodossaan kirja jakaantuukin kahteen osaan – teoriaan sekä esimerkkeihin ja näiden lisäksi liitteinä tuodaan mukaan toimintaideoita. Teoriaosasta alkaen tekstissä viitataan toimintaideoihin, jotka konkretisoivat tekstiä mallintaen, mikä pedagoginen merkitys annettuihin toimintaideoihin liittyy.

Kirjan tavoitteena on avata niin ympäristökasvatuksen kuin kestävän kehityksen mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa. Kirjan sanoma on, että ympäristökasvatus alkaa iholta ja näin ollen kaikki kasvattajat ovat myös esimerkillään ympäristökasvattajia – halusivatpa sitä tai eivät. Ympäristökasvatuksella ja kestävään elämäntapaan kasvattamisella voidaan eheyttää koko varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminta. Kestävä kehitys voidaan nähdä sateenvarjona kaikelle varhaiskasvatuksen toiminnalle.


Vuosi metsässä

Vuosi metsässä – materiaali on toteutettu Keski -Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tuella. Tuki on kohdennettu vuosille 2014 – 2015 Vuosi metsässä -materiaalin julkistamiseen käytössäsi oleville nettisivuilla. Materiaalin sisältö painottuu konkreettiseen ympäristökasvatukseen alle kouluikäisten ja alkuopetusikäisten lasten kanssa käyttäen esimerkkeinä ns. metsäryhmien toimintavuotta.

Materiaalin tavoitteena on vastata kysymyksiin miksi lisätä lähiluonnossa toimimista, miten normit ja suositukset tukevat toimintaamme luonnossa, mitä on ja miten aloittaa metsäryhmä toiminta. Materiaalista löytyy tulostettavaksi myös ideoita vuoden varrelle, vuosikello malli sekä työkirjat liittyen uuteen opetussuunnitelmaan (2014) ja lähiluonnossa toimimiseen. Vuosisuunnitelma kannustaa esiopetuksen (ja varhaiskasvatuksen) ammattilaisia pitkäjänteisempään toimintaan lähimetsässä tai – luonnossa.

Vuosi metsässä – materiaali