Kuntavaalit 2021

Numerolla 115 – Tule tekemään kanssani tulevaisuuden kuntaa!

Olen koulutukseltani varhaiskasvatuksen opettaja, joka kahdenkymmenen kuntatyövuoden jälkeen on vaihtanut työkenttää järjestöalalle. Usean vuoden kokemusta löytyy myös yrittäjänä toimimisesta kasvatus- ja opetusalan kouluttajana, kuten sivuilta huomaat. 

Tällä hetkellä työskentelen Suomen Latu ry:n palveluksessa lasten luontotoiminnan asiantuntijana. Ikää on ehtinyt kertymään hieman alle 50 vuotta, joten kokemusasiantuntijuutta moneen näkökulmaan löytyy varmasti.

Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus ovat olleet minulle aina sydämen asia. Omat lapset ovat saaneet hyvät eväät elämään ihanilta opettajilta ja hoitajilta. Kuntataloutta ei korjata lakkauttamalla päiväkoteja, kasvattamalla ryhmäkokoja tai inkluusion verukkeella. Matalan kynnyksen tukipalveluita, kuten kuraattoreja ja psykologeja lisäämällä päiväkoteihin ja kouluihin saadaan apua eteenpäin ennen kuin haasteet kääntyvät ongelmiksi. Yksi konkreettinen ajatus on kehittää ja lisätä lyhytaikaista kotihoitoa sitä tarvitseville perheille. Tukemalla perheitä pikkulapsivaiheessa säästetään korjaavissa toimissa myöhemmissä ikävaiheissa.

Hämeenlinna on tuhannen taalan paikassa kasvutiellään. Olemme muuttovoittokunta, jonka on pidettävä huolta liikenne- ja logistiikka yhteyksistään. Keskustelua VR:n kanssa on jatkettava ja junavuoroja monipuolistettava. Ilmainen liityntäpysäköinti on vetovoimatekijä. On väärin lisäverottaa meitä, jotka verotulonsa tuovat muulta työssäkäyntialueelta kuin Hämeenlinnasta. Sen sijaan kannustetaan yhä useampaa etsimään unelmien koti Hämeenlinnasta, vaikka työpaikkaa meiltä ei löydykään. Liityntäliikenne on myös keskustelun arvoinen asia. Sisäinen julkinen liikenne on edelleen lapsen kengissä. Hiilineutraali Hämeenlinna tavoitteissa julkisen liikenteen lisääminen on huomioitava voimakkaammin.

Hämeenlinnan luonto, viheralueet, kaupunkipuistot, Evo, Aulanko ja Ahvenisto – vain muutamia mainitakseni – saavat minut rakastumaan tähän kaupunkiin yhä uudestaan. Olemme ainutlaatuinen kaupunki Suomen mittakaavassa reitistöjen (tai vaikka hyvänä talvena latuverkoston) suhteen. Lähtisin kuitenkin kehittämään edelleen Ilvesreittiä merkintöjen ja laavu- sekä kotapaikkojen suhteen. Esteettömiä reittejä on Suomessa vielä melko vähän – olisiko tämä myös Hämeenlinnan vetonaula? Pääseehän Ilvesreitille käytännössä ihan Hämeenlinnan keskustan tuntumasta.

Mukaan kehittämisen pitää nostaa myös pitäjien arvo. Meillä löytyy lähellä ainutlaatuiset asumisympäristöt, joissa elää historia ja tarinat. Ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lähteenä luonnon mukaiset ympäristöt ovat kiistattomat. Etätyön yleistyminen mahdollistaa unelmat, perheen ja työn yhteensovittamisen, turvallisen ja terveellisen elämäntavan – meillä Hämeenlinnassa.

Ihana jos jaksoit lukea tähän asti. Jatketaan keskustelua somessa, palstoilla ja toivottavasti myös toreilla sekä luonnon helmassa.

Tavoitteeni kuntavaalikampanjassa ovat seuraavat:

  • Yhteistä avointa päätöksentekoa, joka perustuu tutkittuun tietoon ja arviointiin
  • Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus ovat avain kestävään tulevaisuuteen
  • Hämeenlinna pidettävä kasvun tiellä – tässä avainasemassa liikenne- ja logistiikka yhteydet
  • Luonto ja ulkoilu kuuluu kaikille
  • Hämeenlinna on kestävän elämäntavan kaupunki: huolehditaan lähiliikuntapaikoista, mahdollistetaan monipuolinen ja kestävä asuminen, kestävyys- ja ympäristökasvatuksen opinpolku löytyy Hämeenlinnasta, tuetaan yksilöä kestävissä valinnoissa, huolehditaan taloudesta, lisätään julkista liikennettä

Kun tekee parhaansa – se riittää
Mari