Vuosi metsässä

Miten nykyisen ja uuden esiopetuksen opetussuunnitelmat todentuvat lähiluonnossa toteutettavassa esiopetuksessa?

”Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan lapset omaksuvat uusia tietoja ja taitoja vuorovaikutuksessa toisten lasten, opettajien, eri yhteisöjen ja lähiympäristön kanssa”

”Ihmisenä kasvaminen, opiskelu ja työn teko sekä kansalaisena toimiminen edellyttävät nyt ja tulevaisuudessa laaja-alaista, tiedonalarajat ylittävää osaamista.”

”…miten esiopetuksessa työskennellään, millaisiksi oppimisympäristöt rakennetaan ja miten lasten oppimista ja hyvinvointia tuetaan”
(Valtakunnalliset esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014)

 

Vuosi metsässä -koulutus Vuosi metsässä koulutuksessa:

 • käydään läpi esiopetuksen arvoperustaa ja oppimiskäsitystä mallintaen ne luonnossa annettavaan esiopetukseen
 • Pohditaan uuden opetussuunnitelman 2014 laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien näkyväksi tekemistä omassa esiopetuksessa
 • Tehdään vuosikello, josta opettaja saa pohjan esiopetuksen oppimiskokonaisuuksien ja luonnossa toteutettavan esiopetuksen konkreettiseen toteuttamiseen

Tilattavissa seuraavia koulutuksia:

 • Koulutuspäivä 7 x 45min
 • Työpaja ja teoriapaketti  4 x 45 min

 

VUOSI METSÄSSÄ – lähimetsä esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen toiminta-, kasvu- ja oppimisympäristönä

 1. Johdanto
 2. Lähtökohtia oppimisen elämykselle
 3. Toiminta lähiluonnossa normeina ja suosituksina
 4. Laaja-alaista oppimista; design suuntautunut pedagogiikka
 5. Monialaiset oppimiskokonaisuudet, esiopetuksen opetussuunnitelma 2014
 6. Mitä on metsäryhmä -toiminta?
 7. Vuosi metsässä toimintakalenteri