Kelo-Concept

Kouluttaja

Olen ympäristökasvattaja ja lastentarhanopettaja, jolla on laaja kokemus metsässä toteutettavasta esiopetuksesta. Päivätyössäni toimin Suomen Ladulla Luokasta luontoon hankkeessa, jossa on kehitetty malleja ja tuntisuunnitelmia koulun oppituntien siirtämiseksi lähiluontoon. Luokasta luontoon hankkeessa on myös pilotoitu opetussuunnitelman 2014 laaja-alaisia oppimiskokonaisuuksia, joissa pedagogisena taustana on Design suuntautunut pedagogiikka.

Koulutuksia

Koulutuksia on tilattu laajasti ympäri Suomen. Helsingin varhaiskasvatuksen pohjoisen alueen varhaiskasvatushenkilöstö sekä Espoon varhaiskasvatushenkilöstöä on koulutettu laajasti Design suuntautuneeseen pedagogiikkaan. Koulutuksia ovat tilanneet lisäksi mm seuraavat tahot:

  • Hämeenkyrön varhaiskasvatus
  • Myllyhaan päiväkoti, Nokia
  • Osaava Muikku – hanke, Kuopio
  • Hämeenlinnan varhaiskasvatus
  • Suomen Metsäyhdistys
  • Suomen ympäristöopisto, Sykli

Palautteita koulutuksista

”Oli juuri sitä mitä odotin.”

”Sain juuri sopivasti infoa ja uutta uskallusta jatkaa työyhteisössä ”luontotiellä”.”

”Kouluttaja tosi mahtava, innostava. Innostuva ote, koko ajan ”läsnä” eli myötäeli käymiämme tunteita; myös ymmärrystä eri kouluista ja päiväkodeista…”

”Paljon matskuja, tehokas koulutus, selkeä ilmaisu kouluttajalla, suuri asiantuntijuus.”

”Kouluttaja oli positiivinen ihminen, nauru herkässä.”

”Kiitos paljon henkilökohtaisesta opastuksesta uuden ryhmämme perustamiseen liittyvissä kysymyksissä! Olit suureksi avuksi.”