Kestävään elämäntapaan, yhdessä olemme enemmän

Tehdään kestävän elämäntavan tavoite toteuttamiskelpoiseksi ja näkyväksi työyhteisössä!

”Tavoitteemme on edetä pienin askelin kohti kestävämpää tulevaisuutta” (Rauman varhaiskasvatuksen yhteiskuntasitoumus)

”…kaikissa Suomen kouluissa ja oppilaitoksissa on oma kestävän kehityksen toimintaohjelma vuoteen 2010 mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että 15 prosentilla on kestävän kehityksen työstään ulkoinen tunnus tai sertifikaatti vuoteen 2014 mennessä”
(Suomen kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaoston strategia ja opetusministeriön strategia)

Esiopetuksessa noudatetaan kestävän elämäntavan periaatteita ja otetaan huomioon sen eri ulottuvuudet: sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen”
(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2016, arvoperusta)

 

Kestävään elämäntapaan, yhdessä olemme enemmän -koulutuksessa:

  • Pohditaan mikä merkitys jokaisen henkilökohtaisella luontosuhteella ja arvopohjalla on työotteeseen
  • Kurkistetaan kestävän kehityksen / elämäntavan sekä ympäristökasvatuksen historialliseen sekä teoreettiseen taustaan
  • Pohditaan mikä merkitys on työskentelyä ohjaavilla asiakirjoilla ja strategisilla suuntaviivoilla
  • Paneudutaan yksikön omaan kestävän kehityksen – / ympäristökasvatuksen suunnitelmaan
  • Reflektoidaan koulutuksen antia ja tehdään suunnitelmia työn jatkamiseksi

 

Tilattavissa seuraavia koulutuksia:

  • Koulutuspäivä 7 x 45min
  • Työpaja ja teoriapaketti  4 x 45 min