Vuosi metsässä – Johdanto

Mikä on ensimmäinen vahva muistikuvasi varhaislapsuudesta? Mihin ympäristöön tuo muistikuva liittyy?

Monille suomalaisille tämän päivän aikuisille lapsuuden maisema liittyy vahvasti lähiympäristöön ja ulkona toimimiseen. Suomalaiseen kotikasvatukseen ja varhaiskasvatukseen on liitetty liikkuminen ja toiminta lähiluonnossa, jokamiesoikeuksien tunteminen ja luonnosta saadut kokemukset sekä elämykset. Voidaan sanoa, että luonnossa liikkuminen on osa suomalaisuutta. On katsottu, että jokainen lapsi tarvitsee kokemusten ja elämysten kautta syntyvän elämänmittaisen suhteen elinympäristöönsä.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sektorilla lähiluonto ja sen tarjoumat ovat olleet arkipäivää aina. On silti havaittavissa, että luontokasvatus tai ympäristökasvatus koki hetkellisen inflaation. Viime vuosina onkin kiitettävästi perustettu uusia ns. luontoryhmiä tai metsäryhmiä, kuten tässä materiaalissa kuvataan. Nyt halutaan viedä lapset varhaiskasvatuksessa lähiluontoon useammin kuin kerran viikossa. Ajatuksena on nähdä lähiluonto päiväkodin sisätiloihin verrattavissa olevaksi oppimisympäristöksi. Lähiluonto tarjoaa huomattavasti monipuolisemman oppimisympäristön, jossa havainnot, aistit, elämykset ja kokemukset nousevat uuteen merkitykseen oppimisen edistäjänä.

Uusi esiopetuksen opetussuunnitelma 2014 nostaa käsitteistöön ja aktiiviseen käyttöön monia teemoja, jotka juuri lähiluonnossa toiminta mahdollistaa. Lasten osallisuus on kirjattu niin uuteen varhaiskasvatuslakiin kuin esiopetuksen opetussuunnitelmiin. Juuri lähiluonnossa, lasten havaintojen ja niiden yhteisen työstämisen kautta osallisuus saadaan arkipäivän toiminnaksi myös pienten lasten kanssa.

Tässä materiaalissa pohditaan lähiluonnon merkitystä oppimisen edistäjänä ja konkretisoidaan mitä on ns. metsäryhmä- toiminta. Tavoitteena on antaa kasvattajille esimerkkejä ja malleja oman luontoryhmän tai metsäryhmän perustamiseen sekä tuoda kaikkien ulottuville konkreettisia toiminnallisia esimerkkejä lapsiryhmätyöhön metsä- tai lähiluontoalueella. Materiaalista löytyy lisäksi pohjaa oman ryhmän vuosisuunnitelman tekemiseen sekä esiopetukseen suunnattuja kirjauksia valtakunnallisista esiopetussuunnitelmien perusteista. Kirjaukset on nostettu esille monialaisista oppimiskokonaisuuksista.

Materiaali ja nettialusta, jolle materiaali on sijoitettu, on tuotettu Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tuella. Kiitän ELY-keskusta sekä työssä kohtaamiani lapsia ja perheitä, joita ilman tätä materiaalia ei olisi.

Lähtökohtia oppimisen elämykselle  →

← Takaisin alkuun